INNMELDINGSSKJEMA

Innmeldingskjema kan fylles ut av de som er ansatt i en av våre medlemsbedrifter.

Skjema fylles kun ut av de som ikke allerede er medlem. Behandlingstid 2-4 virkedager.
Medlemskap koster 375,- kr pr år.

VIKTIG: Det er viktig at rett ansattnummer oppgis ved innmelding.