REGLER NORSK HYDRO FERIESTEDER


 

1. Generelle regler

1.1. For å kunne benytte feriestedene må man være medlem etter vedtektenes §3. I tillegg må årskontingent være betalt. Innmeldingsskjema er tilgjengelig på feriestedenes hjemmeside, www.hydrohytter.no/innmelding.

1.2. Ansatte i bedrifter som betaler driftstilskudd har etter vedtektenes § 4, prioritet ved tildeling av hytter. (A-medlemmer)

1.3. Forespørsel om utleie til andre enn medlemmer skal godkjennes av Stiftelsens daglige leder.

1.4. Hvert medlem kan benytte 2 hytter/leilighet pr opphold. Forespørsel om leie av flere hytter skal godkjennes av Stiftelsens daglige leder. 
 

2. Søknad om opphold

2.1. Skriftlig søknad om opphold gjøres på www.hydrohytter.no, dette gjelder våre høysesonger. Skjema finnes under ' SØKNAD HØYSESONG ' på nettsiden.

2.2. Hytteformidlingen har telefontid for veiledning og spørsmål. Tidspunkt finnes på våre nettsider, under ' Om oss '
 

3. Sesonger og søknadsfrister

3.1. Bestilling av hytter skjer etter ordinær booking av ledig kapasitet. Medlemmer m/prioritet (A-medlemmer) kan booke inntil 4 måneder før opphold, mens andre (B-medlemmer) kan booke inntil 2 måneder før opphold. NB. Vær oppmerksom på at booking-begrensningen på henholdsvis 4 og 2 måneder regnes fra siste døgn i bestillingen. Dette betyr eksempelvis at et ukesopphold for et B-medlem, som planlegges i perioden 1. september til 8. september, tidligst kan være ferdigbooket 8. juli. 

3.2. I Høysesongene foretas tildeling av hytter blant medlemmer (A-medlemmer), ved tilfeldig trekning. Alle medlemmer med betalt kontingent, er kvalifisert til hyttesøknad. Denne finnes på nettsiden, under ' SØKNAD HØYSESONG '.

3.3. Tildelingen skjer etter prioritet som er satt opp i søknaden. Ved uspesifisert søknad på destinasjon, velger systemet ut hytte.

3.4. I Høysesongene må det søkes online (søknadsskjema) og det kan søkes om en uke i vintersesong og sommersesong.

3.5. Høysesong vinter er i skolevinterferien i ukene 7, 8, og 9 samt 10 dager i påsken og gjelder feriestedene Arbuvollen, Beitostølen, Frøystul, Oppdal og Trysil

3.6. I Høysesong er det kun ukesopphold. Påsken er delt, dvs, første del gjelder fra fredag før palmesøndag til onsdag før skjærtorsdag. Annen del gjelder fra onsdag før skjærtorsdag til 2. påskedag. Man kan også søke om hele påsken, men tildeling skjer kun ved ledig kapasitet.

3.7. Høysesong sommer er fra fredag i uke 24 og varer til fredag i uke 33 på Hydrostranda, Maihaugen og Liarvåg.

3.8. Søknadsfristene vil bli bekjentgjort via e-post til medlemmene og på våre nettsider.
 - Søknadsfrist vintersesong er 01.12. Bekreftet tildeling i uke 50
 - Søknadsfrist sommersesong er 01.03. Bekreftet tildeling i uke 12.
 

4. Spesielle leieforhold

4.1. Leieforhold utenfor høysesong: Hytta/leiligheten kan overdras til familiemedlemmer i rett oppad- og nedadgående stigende linje, dvs. ektefelle / samboer, barn over 18 år og foreldre. Overdragelse skjer på opprinnelig leietakers ansvar. Annen overdragelse er ikke tillatt og vil medføre utestengelse fra NHF.
4.2. Opphold i NHF sine enheter i utlandet kan ikke overdras.

4.3. Leieforhold i høysesong: Hytta/leiligheten kan IKKE overdras til familiemedlemmer i høysesong.

4.4. Enheter spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede søkes via e-post til hytteformidlingen. Det må kunne fremlegges dokumentasjon på forespørsel. Enhetene åpnes for ordinær booking en måned før opphold.
 

5. Bekreftelsen, betaling og nøkler

5.1. Alle som får tildelt hytte vil motta en bekreftelse på e-post. Søkere som ikke blir tildelt i sesong skal også motta en bekreftelse på det.

5.2. Ved online booking betales oppholdet i sin helhet. 
Ved unnlatelse av betaling bortfaller tilbudet.

6. Avbestilling

6.1. Dersom leietaker er forhindret fra å benytte den tildelte hytten, må vedkommende snarest mulig gi beskjed til Hytteformidlingen.

6.2. Unnlater leieren å informere om uteblivelse, må leieren betale full leie.

6.3. Fram til 1 mnd før leiedato er det fri avbestilling hvis avbestilling skjer innen 7 kalenderdager etter bestilling. 

6.4. Senere avbestilling vil medføre gebyr:
    - 20 % av leiebeløpet frem til og med 1 mnd før leiedato, begrenset til NOK 1000.
    - 50 % av leiebeløpet fra 1 mnd før leiedato, begrenset til NOK 2000.

7. Renhold og hygiene

7.1. På utleieenheter stilles det ekstra store krav til renhold og hygiene. Laken, dynetrekk og putevar må tas med og benyttes.

7.2. Dersom det ved ankomsten til hytte er mangler eller at renholdet er dårlig, skal tilsynspersonalet kontaktes snarest. Blir noe ødelagt, skal tilsynspersonalet eller Hytteformidlingen underrettes.

7.3. Leietaker har ansvaret for at hytta blir forlatt i rengjort tilstand. Søppel, matrester og personlige eiendeler skal fjernes fra hytta ved avreise. Utilstrekkelig rengjøring vil bli belastet leietaker.

7.4. Det er båndtvang for hunder på feriestedene hele året. Hunder skal ikke ligge i senger, sofaer eller stoler. Dersom det medbringes dyr på dyrefrie hytter, vil det påløpe et ekstragebyr for ekstra renhold.

8. Ankomst og Avreise

8.1. Ankomst til alle NHF's hytter er fra kl 17:00 (Spania ankomst kl 17:00)

8.2. Avreise fra alle NHF's hytter er kl 12:00. (Spania avreise kl 11:00)

8.3. LØRDAG kan ikke benyttes som ankomst- eller avreise-dag (gjelder ikke Spania opphold)
 

9. Regelbrudd

9.1. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder.
 

10. Endring av regelverket.

10.1. Dersom det er nødvendig, er styret iht vedtektenes § 4 gitt anledning til å endre regelverket.

Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder | tlf: 40 00 15 81 | [email protected]

Om Hydrohytter.no | Kontakt oss | Admin