STYRET

Trygve Eriksen (LO) - styreleder

Geir Nordnes (bedriften) - styrets nestleder

Arve Baade (LO) - styremedlem

Einar Øren (LO) - styremedlem

Rolf Arnesen - styremedlem 

Øistein Slåke (SR) - styremedlem

Jan Einan (SR) – styremedlem

Tor-Morten Thorsen (andre) - styremedlem

Rolf Henning Solvold (ekstern) – styremedlem

Per Oddvar Andersen - daglig leder 

 

VEDTEKTER